Mind2Open-methodiek

Op allerlei manieren kunnen er traumatische ervaringen in het brein worden opgeslagen… Misschien denkt u ‘Waar heeft die man het over?’

Tekening opslaan informatieWij mensen slaan informatie op in ons hoofd in de vorm van beelden, geluiden, gevoelens, gedachten en soms ook in geuren en kleuren. Deze informatie zien we meestal terug in ons hoofd als een soort van filmpjes of een foto (soms meerdere foto’s), die als het ware in ons hoofd opgeslagen worden. Het zijn filmpjes of foto’s die wel of geen geluid bevatten, vaak in kleur of zwart/wit. Vaak hebben we er last van, omdat ze ons hinderen in ons dagelijkse doen en laten. Het lijkt alsof ze ‘oppoppen’ op de meest ongeschikte momenten. Bijvoorbeeld als je net wilt gaan slapen of wanneer je alleen bent.

Voorbeelden van dit soort traumatische ervaringen zijn: een auto-ongeluk, pestervaringen of ruzies, maar ook angsten worden op deze manier in ons hoofd opgeslagen. Bijvoorbeeld vliegangst of angst voor honden. Vooral mensen die bij politie, brandweer en/of GGD werkzaam zijn en regelmatig met traumatische ervaringen geconfronteerd worden kunnen baat hebben aan deze methodiek.

Is er iets aan te doen?
Ja zeker. Ik heb hele goede ervaringen met de door mij ontworpen methodiek, de Mind2Open-methode. In deze behandeling leid ik u door de traumatische of angstige gebeurtenis en ‘resetten’ we de emotionele pijn van hoog naar laag. Hierdoor zult u de gebeurtenis niet vergeten, maar is de emotionele pijn (angst, verdriet, pijn, somberheid, etc.) wel veel lager en dus beter hanteerbaar.

Een voordeel ten opzichte van de meeste andere behandelvormen bij traumaverwerking is dat u een geliefd of vertrouwt iemand meeneemt ter ondersteuning en om in de periode erna goed te observeren of hij/zij veranderingen ziet ontstaan. In een mail geeft u aan mij en deze persoon (‘getuige’) door wat u van binnenuit heeft gemerkt aan positieve veranderingen en de getuige geeft via de mail aan u en mij door wat hij/zij van buitenaf aan positieve veranderingen heeft opgemerkt.

Deze methodiek werkt zowel goed bij kinderen, jongeren als volwassenen.