Relatietherapie en gezinstherapie bij Mind2Open

 

Mind2Open is lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). De NVRG is een beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten (systeemtherapeuten) en systeemtherapeutisch werkers. De vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van de systeemtherapie en andere vormen van systemisch werken.
Mind2Open voldoet als lid van de NVRG geregistreerd professional aan alle vakbekwaamheidseisen. In dit artikel leg ik uit wat relatie- en gezinstherapie inhoudt en hoe dit in z’n werk gaat. Ook kun je twee video’s bekijken waarin dit helder wordt uitgelegd.

Wat is relatietherapie

Kenmerkend voor relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) is dat partners en/of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Klachten staan nooit op zichzelf. Meestal hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Klachten worden beïnvloed door de mensen waarmee je samenleeft en andersom. Een relatie- en gezinstherapeut (systeemtherapeut) weet dit als geen ander. Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten (partner, broer, zus, buren, vrienden, collega’s, hulpverleners etc.). Door het betrekken van de naasten bij de therapie treedt er sneller herstel op, zowel op de korte als op de lange termijn.

Bekijk de video’s

In onderstaande videos wordt alles nog eens helder uitgelegd.

Relatietherapie en gezinstherapie bij Mind2Open Relatietherapie en gezinstherapie bij Mind2Open

Hoe gaat relatie- en gezinstherapie in zijn werk?

Het belangrijkste kenmerk van relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) is dat de omgeving naasten (partner, broer, zus, buren, vrienden, collega’s, hulpverleners etc.) van de cliënt betrokken worden bij de behandeling.

Na aanmelding bij Mind2Open wordt je als cliënt en naast betrokkene uitgenodigd voor een intake. Daarin komt in ieder geval aan de orde:

  • wat de klachten en problemen zijn;
  • hoe ze volgens cliënt en naast betrokkenen zijn ontstaan;
  • de impact van de klachten en problemen op cliënt en omgeving;
  • het doel van de behandeling;
  • wat de gewenste veranderingen zijn en wat er nodig is om deze tot stand te brengen;
  • het aantal benodigde gesprekken en de frequentie hiervan.

In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. In de therapie worden de cliënt en de naast betrokkene zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing.

Wat is de meerwaarde van relatie- en gezinstherapie

Bij relatie- en gezinstherapie worden de krachten gebundeld. Niet alleen de cliënt zelf spant zich in voor een gewenste verandering, ook zijn of haar omgeving. Hierdoor verloopt het herstel sneller. In tegenstelling tot wat veel mensen vrezen, is de bereidheid van familieleden en andere naasten om bij de behandeling betrokken te zijn, meestal groot.

Voorbeeld 1
Door in een vroeg stadium belangrijke naasten te betrekken, bij de behandeling van mensen met een ernstige ziekte of psychische problemen, kan de impact die dat heeft op de omgeving beperkt worden. Zo kan voorkomen worden dat ook de naasten (psychische) klachten ontwikkelen.

Voorbeeld 2
Partnerrelatietherapie kan voorkomen dat gezinnen of delen van gezinnen (verder) uit balans raken door relatieproblemen van de ouders.

Meer weten over relatie- of gezinstherapie?

Wil je weten hoe je bij Mind2Open met jouw relatie aan de slag kunt? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Martin Meijer.