OldPain2Go Therapie Twente

Het gezin in crisistijd – Deel negen

Wist u dat slechts 2% tot 5% van wat we doen bewust is? En dat 95% van alles wat we doen onbewust is? Het onbewuste bepaalt voor 95% ons handelen en is de filter waardoor wij de werkelijkheid waarnemen. In de westerse samenleving ‘overschatten’ we vaak ons bewuste brein. We hechten veel waarde aan ratio en het rationeel analyseren en het nemen van beslissingen. Terwijl juist het onbewuste enorm krachtig is en het meeste ‘aan kan’. Het bewuste brein gebruik je bij praten, logisch denken, analyseren, beslissingen overdenken en bijvoorbeeld plannen. Het kan kleine hoeveelheden informatie verwerken. Heeft een vrije wil en kan er tot op zekere hoogte voor kiezen om het onbewuste te overstemmen. Ook kan het bewuste maar één ding tegelijk. Het onbewuste brein gebruik je bij het verwerken van grote hoeveelheden informatie, maar ook bij gedachtes, emoties, (irrationele) overtuigingen, intuïtie, creativiteit, verbeelding, inspiratie, herinneringen en het bevat een enorme hoeveelheid opgeslagen kennis. Tijdens de slaap is het bewust brein volledig uitgeschakeld. Daarnaast zorgt het onbewust brein voor automatische processen zoals ademhalen en het regelen van je hartslag. Het onbewust brein heeft geen vrije wil, het is een machine die werkt op automatisme. Dit kun je ook herkennen als je bijvoorbeeld op de automatische piloot ergens naartoe rijdt.

Gecertificeerd practitioner Martin Meijer

In  januari en begin mei 2020 is Martin Meijer gecertificeerd als practitioner in het verwijderen van pijn, zoals die bijvoorbeeld te voelen is bij lage rugpijn en artrose, maar ook bij emotionele pijn. Binnen de practitioneropleiding OldPain2Go werd gebruik gemaakt van twee metaforen: (1) De Ruiter en het paard en (2) Pijn is als een brandalarm.
In de metafoor van de ruiter en het paard is de ruiter het Bewust Brein en het paard het Onbewust Brein. Normaal gesproken hoort de ruiter het paard aan de hand van de leidsels te leiden, maar soms gaat het paard de ruiter leiden door middel van pijnklachten.

De werking van je ‘pijn alarm’

De tweede metafoor gaat over het brandalarm. De pijn is als een brandalarm van een gebouw.
Een brandalarm gaat expres heel luid af om je te laten schrikken en om je te dwingen een veilig heenkomen te zoeken. Het schreeuwt in feite: ‘Ga hier weg of je gaat dood!’ Als je vervolgens buiten staat wordt het alarm opzettelijk op dat hoge volume gehouden om mensen buiten en veilig te houden, totdat de brand is gevonden en geblust. Daarna wordt het alarm uitgezet en opnieuw ingesteld, zodat het weer gereed is om ons direct opnieuw te waarschuwen bij een volgende brand. Op die manier houdt het brandalarm ons veilig. Nu….stel je eens voor dat dit alarm de komende 20 jaar permanent zou blijven rinkelen en wij het gebouw zouden moeten gebruiken…..Niet alleen zou het geluid ondraaglijk zijn, maar als er een nieuwe brand zou uitbreken zouden we het niet horen.

We zouden het alarm kunnen proberen te dempen, maar wat als het automatisch weer naar het maximale volume zou gaan? Of stel dat men de bedrading zou doorknippen vanwege het vreselijke geluid….dan zouden we permanent gevaar lopen omdat we niet geattendeerd zouden worden bij een nieuwe brand. Pijn is niet anders dan een brandalarm. We hebben het juiste niveau van pijnvolume nodig om ervoor te zorgen dat wij de meest geschikte actie ondernemen. Als pijn gereduceerd zou worden voordat een arts het kan beoordelen zouden we een verkeerde diagnose krijgen en/of een verkeerd ingeschatte urgentie. Maar als pijn blijft bestaan terwijl er geen gevaar meer is, hoe kunnen we dan weten of we veilig zijn? Als pijn hoog blijft nádat we weer in veiligheid zijn, hoe zouden we dan weten of er op die plek misschien een andere/nieuwe reden is die onze aandacht nodig heeft? En als het noodzakelijk is dat het pijnsignaal hoog blijft om de juiste urgentie en aandacht te krijgen dan zal het ervoor willen zorgen dat het op dat niveau blijft. Dit is de reden waarom pijnstillers in sommige omstandigheden niet werken. Als pijn blijft bestaan is er altijd een reden, maar vaak geen medische reden!  Het onbewust brein reageert op wat het denkt dat de dreiging is, niet op wat de dreiging in werkelijkheid is.

Oude pijn opnieuw beoordelen met de OldPain2Go-methode

OldPain2Go  is ontwikkeld om het onbewust brein in de gelegenheid te stellen de noodzaak van de oude pijn opnieuw te beoordelen en dan te verminderen of te verwijderen, Wanneer we werken met oude emotie of pijn dan verwijderen we het specifieke oude programma dat niet langer dient. We verwijderen geen natuurlijke overlevingsprogramma’s of emotionele waarschuwingssignalen, we stellen de programma’s gewoon opnieuw in zodat ze weer klaar staan om af te gaan wanneer het nodig is. Onlangs kwam Kevin bij Mind2Open in verband met pijnklachten, waarbij hij last had van een frozen shoulder . Kevin kon zijn arm niet hoger dan 90 graden omhoog doen, want probeerde hij hem recht omhoog te steken dan kreeg hij last van een ontzettende pijn in zijn schouder, met uitstraling naar de bovenarm. De pijn nam na maanden niet af, maar werd eigenlijk steeds erger omdat de schouders steeds meer verstijfde. Na behandeling met de OldPain2Go-methode zakte de pijn op een schaal van 0-10 van een 9 terug naar een 0 en kon hij zijn arm weer helemaal omhoog doen.