hulpverlening via chattherapie twente

Het gezin in crisistijd – Deel dertien Chattherapie met jongeren

Praten met je vingers! Een manier van therapie voor jongeren, welke Martin Meijer in zijn pakket aan hupverlening heeft, is chattherapie met jongeren met angst- en somberheidsklachten. Dat gaat via de organisatie Pratenonline. Pratenonline is een website voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar, die zich down of gespannen voelen. Een jongere kan zich aanmelden en vult dan een vragenlijst in om te zien of hij/zij zich gespannen of down voelt. Pratenonline is aangetoond effectief bij depressieve jongeren, volgens een onderzoek uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Het kan helpen als een jongere (en natuurlijk ook een volwassene) kan praten over hoe hij/zij zich voelt. Dat lucht vaak op en geeft ruimte om zich weer te focussen op positieve zaken. Bovendien is het fijn om nare gevoelens te delen, want dan voelt het vaak wat minder zwaar. Soms helpt het al om met een vriend of vriendin te praten over een naar gevoel, of stappen ze naar een vertrouwenspersoon op school. Het gebeurt ook regelmatig dat zo’n vertrouwenspersoon zelf een jongere adviseert om contact op te nemen met Pratenonline. Een luisterend oor is natuurlijk al heel fijn, want als ze zich begrepen en gesteund voelen kan dat een heel verschil maken. Bij Pratenonline kunnen jongeren via een chat met een professioneel opgeleid therapeut praten over hoe ze zich voelen.

Chattherapie; praten met je vingers werkt soms makkelijker dan met je mond

Martin Meijer werkt, naast zijn eigen praktijk, ook nog twee uur per week voor Pratenonline. Vaak doet hij dat in het weekend, omdat jongeren dan vrij zijn van school of hun werk. Waarom werkt het chatten zo goed voor jongeren, wordt hem regelmatig gevraagd. Hij geeft aan dat binnen de yoga wordt gezegd dat handen de werktuigen van het hart zijn en dat merk je bij chatten. Vaak zijn die jongeren juist geblokkeerd in het praten over hun gedachten, emoties en gevoelens en werkt het chatten heel effectief. Wat ook uit de yoga komt is dat we drie sloten hebben in ons lichaam, bij de keel, het middenrif en het bekken. Bij jongeren die komen chatten is de keel vaak afgesloten en vinden ze het praten over hun problemen erg moeilijk. Vaak zijn deze jongeren op zoek naar intensievere hulp, maar hebben ze hun neus al een paar keer gestoten binnen de reguliere hulpverlening. Ze trekken zich terug in hun emotionele schuilkelder en houden de harde buitenwereld zoveel mogelijk buiten. Het is dan fijn voor hen om met een professional te praten over wat hen bezig houdt.

Oplossingsgerichte therapie

Binnen het chatten wordt ook het probleem uitgevraagd en vervolgens gekeken wat ze willen bereiken met zo’n chat. Binnen Pratenonline zijn alle professionals opgeleid in de Oplossingsgerichte therapie. Het grootste verschil met de traditionele hulpverlening is dat Oplossingsgerichte therapie gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de jongere. Samen met de chattherapeut onderzoekt de jongere welke vaardigheden hij/zij al in huis heeft om zijn/haar problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht. Zowel de chattherapeut als de jongeren vinden oplossingsgerichte therapie een aantrekkelijke manier van werken, omdat ze samen de problemen op een hele concrete manier kunnen aanpakken en positieve veranderingen in korte tijd zichtbaar worden.

Dat is natuurlijk heel fijn in het Coronatijdperk, waarin we nog steeds met z’n allen in zitten. Dus mocht uw zoon of dochter hulp nodig hebben en liever niet naar een reguliere hulpverlener gaat, dan is chatten via www.pratenonline.nl misschien een idee!