Emotionally Focused Therapy EFT

Emotionally Focused Therapy EFT

Sinds kort ben ik gecertificeerd als EFT-therapeut. EFT staat voor Emotionally Focused Therapy en is een nieuwe vorm van relatietherapie. Met EFT verbetert de emotionele verbondenheid van partners in een relatie. EFT is een bewezen effectieve behandelmethode; de meeste (echt)paren ervaren na EFT meer verbondenheid in hun relatie.

Wat is EFT?

Wat is Emotionally Focused Therapy? EFT is:

 • praktisch;
 • helder gestructureerd;
 • wetenschappelijk onderbouwd;
 • gericht op emoties;
 • protocollair;
 • effectiever dan alle andere vormen van relatietherapieën.

EFT is een praktische en toegankelijke therapie

EFT is een warme en toegankelijke vorm van therapie. Het geeft cliënten hoop als blijkt dat de relatie niet zo slecht is, maar dat dit een patroon is waar de therapeut raad mee weet. Voor mij is het prettig dat EFT een heel praktische vorm van therapie is.
EFT is gebaseerd op de gehechtheids- en systeemtheorieën. Verder gebruikt EFT ervaringsgericht interventies om onderliggende hechtingsangsten en onbeantwoorde hechtingsbehoeftes te bereiken. Alle therapiestappen zijn standaard. Met het EFT-kader heeft u een heldere kaart die u door de therapie leidt. Daarnaast ben ik begin 2014 ook gecertificeerd als EFFT-therapeut. EFFT staat voor Emotionally Focused Family Therapy en behandeld, net als EFT op basis van de hechtingstheorie en systeemtheorieën, de hechtingsangsten en hechtingsbehoeften van gezinsrelaties.

Actief aan de slag met veranderingen in het hier en nu

EFT vraagt om een actieve, directieve en betrokken therapeut; iemand die niet bang is voor het meemaken of oproepen van vaak heftige emoties. Ik ga actief aan de slag met u en we richten ons op verandering in het hier en nu.

Ben je geïnteresseerd of vraag je je af of deze therapie iets voor jou zou kunnen betekenen? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact op. Stuur een bericht via e-mail (info@mind2open.nl) of bel met 06 – 4032 2992.

Martin Meijer treedt toe tot bestuur Vereniging Vrijgevestigden GGZ IJssellandPlus

Sinds december 2013 ben ik als penningmeester toegetreden tot het bestuur van de Vereniging Vrijgevestigden GGZ IJssellandPlus. Wat betekent dat nu voor u, zult u zich misschien afvragen.

Zorg vanaf 2015 Gemeentelijke verantwoordelijkheid

Vanaf 1 januari 2015 wordt de GGZ een Gemeentelijke verantwoordelijkheid. Vanaf die datum zullen de Gemeenten in de provincie Overijssel alle vormen van Jeugdzorg en Jeugdhulp, dus óók de GGZ gezamenlijk inkopen. De Vereniging waar ik me nu bij aangesloten heb behartigt de belangen van de vrijgevestigde zorgverleners uit de regio Overijssel in dit proces. Wij zullen, namens u, met de Gemeenten onderhandelen over waarborging en, waar mogelijk, versterking van de positie van de vrijgevestigden, het zo klein mogelijk maken en houden van de bureaucratische druk tijdens en ná de transitie van de GGZ naar de Gemeenten en, uiteraard, de behandelvergoedingen per 1 januari 2015.

De zorg voor goede zorg

goede_hulp

Op dit moment is er nog veel onzekerheid over de transitie van de GGZ naar de Gemeenten. In de loop van 2014 zal er telkens meer duidelijk worden. Op dit moment is het echter wél duidelijk dat Gemeenten in de Regio Overijssel geen afspraken gaan maken met individuele kleinschalige zorgverleners. Dus dat was voor mij de belangrijkste reden om toe te treden tot deze vereniging. Ik wil zorg blijven dragen voor goede en betaalde zorg voor u.

U wilt voor uw kind namelijk zorg die precies is afgestemd op de problematiek van uw kind en uw situatie. Zorg waarin het kind en het gezin centraal staan. Geen overbodige bureaucratie, geen overbodige, onnodige, zorg maar snelle, flexibele zorgverlening.

De zorgvraag van de cliënt staat centraal

De Vereniging Vrijgevestigde GGZ verenigt juist dié zorgverleners. Wij vertegenwoordigen kleinschalige professionals in de GGZ die effectieve zorg verlenen aan kind en gezin. Onze leden moeten voldoen aan dezelfde hoge  kwaliteitseisen als de grote GGZ-zorgverleners, maar door de kleinschaligheid van de vrijgevestigden zijn wij in staat om sneller, effectiever en flexibeler uw kind te ondersteunen. Vrijgevestigde zorgverleners zijn flexibel, niet het zorgaanbod van de organisatie, maar de zorgvraag van de cliënt staat centraal. Zorgverleners van onze vereniging hebben geen vastgoed of overhead, wij besteden onze tijd en uw budget, per 2015, aan het verlenen van optimale zorg aan u.

Ziet u door de bomen het bos van de Basis GGZ niet meer?!

Ziet u door de bomen het bos van de Basis GGZ niet meer?De mogelijkheden voor zorg vanuit de aanvullende verzekering zijn er nog steeds en u bent bij mij aan het juiste adres. U kunt bij mij terecht met klachten op het gebied van werkproblemen, rouw, relatieproblemen en problemen op het gebied van angst en trauma. U kunt daarbij zo lang komen als u zelf wenst. Ik ben er voor u en wil u de best mogelijke zorg leveren. Natuurlijk is zorg niet gratis en dat is het ook nooit geweest, ook al hebben wij (therapeuten en cliënten) dit lange tijd wel gedacht. Goede zorg kost geld en goede zorg bent u ook waard. Samen werken we aan een verbeterde psychische gezondheid van u.

Er is veel onrust ontstaan bij alle veranderingen die voor de zorg vanaf januari 2014 zullen ontstaan. In plaats van gesprekken, zal er gewerkt worden met minuten (vergelijkbaar met de minuten van DBC’s in de tweede lijn). Er zal gewerkt worden vanuit verschillende zorgzwaarteproducten. Deze zal bestaan uit vijf componenten:

 • Vermoeden van een stoornis: is er sprake van of een vermoeden van een DSM stoornis?
 • Ernst van de problematiek: subklinisch, licht, matig of ernstig
 • Risico: laag, matig of hoog
 • Complexiteit: afwezig, laag of hoog (is er sprake van as II problematiek?)
 • Beloop klachten: aanhoudend, voldoet aan criteria DSM diagnose

Ziet u door de bomen het bos van de Basis GGZ nog?
Valt u niet of wilt u vanaf januari 2014 niet vallen onder de Basis GGZ, omdat uw klachten niet vallen onder een diagnose binnen een DSM-classificatie. Dan bent u mogelijk iemand met klachten op het gebied van werkproblemen, rouw en relatieproblemen. Natuurlijk bent u nog steeds op zoek naar passende hulp. Een deel kan mogelijk door de POH GGZ behandeld worden. Een POH GGZ is iemand die hulp biedt onder de vlag van de huisarts. Dit is vaak een gespecialiseerde verpleegkundige, met extra kwaliteiten op het gebied van de specialistische zorg. Wilt u echter zelf de regie houden over uw proces en een eigen therapeut kiezen.

Ik voel mij als therapeut nog steeds vrij om u de juiste zorg te bieden.

Het verbreken van banden na een scheiding

Heel veel mensen houden een relatie in stand, die ze in feite onbevredigend vinden. Vaak gaat het om mensen die zijn gescheiden, of op een andere wijze zich leeggezogen voelen door de ander. Herkent u het? Op de één of andere manier kunt u zich niet losmaken van die ander. U ervaart de band die u nog met de ander hebt als knellend en/of pijnlijk, ook al is de relatie al (lang) voorbij. Innerlijk bent u nog verbonden met de ander. Soms vanwege de kinderen, maar ook vaak vanwege (echtscheidings)conflicten. Het lukt u maar niet om u los te maken van die ander.

Als er nog een band is, dan betekent dat dat u nog steeds iets van de ander ‘nodig’ hebt. Al is het maar strijd. Door middel van conflicten blijf je namelijk nog met de ander verbonden of houdt die ander u aan zich verbonden. Want omgekeerd is het natuurlijk ook zo dat uw ex-partner ook iets ‘nodig’ heeft van u. Meestal zijn de kinderen er de dupe van, omdat zij knel komen te zitten tussen hun ouders. Hoewel niemand dat wil, gebeurt het toch. Vaak lijden kinderen onder deze relatievormen van hun ouders.

Met mijn methode ‘Het verbreken van banden’ kan ik u helpen om het bewuste en het onbewuste samen te laten werken, om dat wat u nodig heeft van de ander uit een andere bron te krijgen, zodat u de desbetreffende persoon niet langer nodig hebt. Voor de ander doen we hetzelfde en die persoon hoeft er niet eens in levende lijve bij aanwezig te zijn.

Aan het eind van de sessie krijgt een ieder dus nog steeds wat hij/zij nodig heeft, maar is de behoefte weg om het bij die ander te zoeken.

Wilt u nu eindelijk eens loskomen van uw ex-partner, veeleisende ouder of ruziemakende buren, maak een afspraak bij Mind2Open.

Mind2Open-methodiek

Op allerlei manieren kunnen er traumatische ervaringen in het brein worden opgeslagen… Misschien denkt u ‘Waar heeft die man het over?’

Tekening opslaan informatieWij mensen slaan informatie op in ons hoofd in de vorm van beelden, geluiden, gevoelens, gedachten en soms ook in geuren en kleuren. Deze informatie zien we meestal terug in ons hoofd als een soort van filmpjes of een foto (soms meerdere foto’s), die als het ware in ons hoofd opgeslagen worden. Het zijn filmpjes of foto’s die wel of geen geluid bevatten, vaak in kleur of zwart/wit. Vaak hebben we er last van, omdat ze ons hinderen in ons dagelijkse doen en laten. Het lijkt alsof ze ‘oppoppen’ op de meest ongeschikte momenten. Bijvoorbeeld als je net wilt gaan slapen of wanneer je alleen bent.

Voorbeelden van dit soort traumatische ervaringen zijn: een auto-ongeluk, pestervaringen of ruzies, maar ook angsten worden op deze manier in ons hoofd opgeslagen. Bijvoorbeeld vliegangst of angst voor honden. Vooral mensen die bij politie, brandweer en/of GGD werkzaam zijn en regelmatig met traumatische ervaringen geconfronteerd worden kunnen baat hebben aan deze methodiek.

Is er iets aan te doen?
Ja zeker. Ik heb hele goede ervaringen met de door mij ontworpen methodiek, de Mind2Open-methode. In deze behandeling leid ik u door de traumatische of angstige gebeurtenis en ‘resetten’ we de emotionele pijn van hoog naar laag. Hierdoor zult u de gebeurtenis niet vergeten, maar is de emotionele pijn (angst, verdriet, pijn, somberheid, etc.) wel veel lager en dus beter hanteerbaar.

Een voordeel ten opzichte van de meeste andere behandelvormen bij traumaverwerking is dat u een geliefd of vertrouwt iemand meeneemt ter ondersteuning en om in de periode erna goed te observeren of hij/zij veranderingen ziet ontstaan. In een mail geeft u aan mij en deze persoon (‘getuige’) door wat u van binnenuit heeft gemerkt aan positieve veranderingen en de getuige geeft via de mail aan u en mij door wat hij/zij van buitenaf aan positieve veranderingen heeft opgemerkt.

Deze methodiek werkt zowel goed bij kinderen, jongeren als volwassenen.

Artikel over Mind2Open in Weekendkrant van 8 maart 2013

Mind2Open biedt ook partnerrelatietherapie

Wist u dat Mind2Open ook partnerrelatietherapie en gezinstherapie biedt?

Behandelingen zijn gebaseerd op EFT en systeemtherapie.

 

Mind2Open’s chattherapie

Naast gesprekstherapie bied ik in mijn praktijk ook de mogelijkheid voor chattherapie, De laatste acht jaar heb ik mij gespecialiseerd in het chatten bij Pratenonline. Dit is een website voor jongeren met depressieve- en angstklachten, waarbij ik behandel via on-line gesprekken op het internet. Hier werk ik via de oplossingsgerichte therapie met jongeren aan hun probleem.

Lees hier meer over de chattherapie.

Mind2Open vanaf 1 maart 2013

Mind2Open heeft haar deuren per 1 maart 2013 geopend. De praktijk is gevestigd aan de Deldensestraat 5 7471 KT Goor (oude huisartsenpraktijk dr. Zomerdijk en later dr. Oosterveen)

Binnenkort kunt u Martin Meijer ontmoeten tijdens zijn Open Huis op vrijdag 5 april tussen 17.00 en 19.30 uur. Kom gerust langs om even kennis te maken.