Verklarende woordenlijst

Gebruikte termen uitgelegd

Op deze website maken we soms gebruik van termen en afkortingen. Op deze pagina ziet u een uitleg van deze termen. Heeft u vragen over een therapievorm die Mind2Open aanbiedt? Neem dan contact op via e-mail of maak gebruik van het contactformulier. We helpen u graag om de juiste therapie voor uw situatie te vinden.

Wat is NLP?

NLP betekent Neuro Linguïstisch Programmeren. NLP is halverwege de jaren 90 vanuit de Verenigde Staten naar Nederland overgekomen. Daar onderzochten Richard Bandler en John Grinder het proces van communicatie en verandering. Zij ontdekten dat dit proces gebaseerd is op taal, neuropsychologie en cybernetica. Zij gaven aan deze nieuwe techniek daarom de naam: Neuro Linguïstisch Programmeren, kortweg NLP. In boeken en workshops hebben zij hun nieuw verworven inzichten en technieken uitgedragen en zijn daarbij tot verbluffende resultaten gekomen. Snel werden hierdoor psychologen, psychiaters, hulpverleners enz. geïnspireerd en velen van hen gebruiken nu NLP technieken in hun praktijk.

Maar NLP is niet alleen voor de professionele hulpverlening. Het is ook uitermate geschikt als hulpmiddel voor persoonlijke verandering en zelfinzicht. Door de elegante methodiek en de snel merkbare resultaten heeft NLP dan ook in bredere kring aan populariteit gewonnen.

Elk mens zal al zijn ervaringen opdoen via slechts vijf zintuigen: we kunnen alleen maar kijken, luisteren, voelen, proeven of ruiken. Soms is er de schijn van een zesde zintuig, soms ook ontbreken bij sommige mensen een of meerdere zintuigen of zijn deze onderontwikkeld. Zo kunnen we zien dat het opdoen en verwerken van ervaringen verloopt via drie kanalen:

Wat is neurologisch?

Alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in ons geheugen. Wat we meemaakten in ons leven was al dan niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ons eigen “IK”. De herinneringen aan de ervaringen hiervan, onze gevoelens, gedachten en emoties besturen ons gedrag in de huidige tijd. Ook als we dat gedrag liever niet zouden willen. In dit gedrag ontmoeten we elkaar. We gaan met elkaar om en laten dingen van onszelf aan de ander weten; dit noemen we communicatie.

Wat is linguïstisch?

Communiceren doen we door middel van gesproken taal en door middel van lichaamstaal (houding, gebaren, toonhoogte, gezichtsuitdrukking, enz.).

Wat is neuro linguistisch programmeren?

Terwijl we communiceren kunnen we anderen, of anderen ons, iets bijleren, afleren of (laten) veranderen.

NLP houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen. Het is daarom een totaal andere manier om mensen met zichzelf en met elkaar om te laten gaan.

Helende verhalen

Kinderen kunnen vaak niet goed verwoorden wat hen dwars zit. Ze geven wel regelmatig signalen af; druk of juist teruggetrokken gedrag, buikpijn, hoofdpijn, bedplassen, faalangst…
Een helend verhaal blijkt een kind heel goed te kunnen helpen.

De kracht van zo’n verhaal is, dat het kind zich identificeert met de hoofdpersoon van het verhaal. Het zal de oplossing, aangeboden in het verhaal toepassen in zijn eigen situatie. Door in het verhaal aan de hand van een metafoor gebruik te maken van informatie over de omstandigheden van het kind; zoals zijn vriendenkring, zijn hobby, zijn lievelingsdier, zijn knuffels, zijn taalgebruik, en zijn probleem, zal het helende verhaal steeds meer samenhang vertonen met de situatie van het kind. Het verhaal zal daardoor meer kans op succes hebben.

Door het taalgebruik aan te passen aan die van het kind, veel zintuiglijke woorden te gebruiken, veel herhalingen toe te passen, soms ook in de vorm van een versje of gedichtje, komt het verhaal zo dicht mogelijk bij het kind. Het verhaal komt zo bij het onderbewuste van het kind, ongehinderd door cognitieve barrières. Het kind gebruikt de perspectieven, die meestal niet expliciet vermeld worden, als een voor hem toepasbare oplossing voor zijn probleem.

Wat is Kids’ Skills

Kids’ Skills is ontwikkeld door de Finse psychiater dr. Ben Furman. Hij schreef het succesvolle boek ” De methode Kids’ Skills” (isbn 978 90 244 17452)dat vol staat met ideeën, verhalen en suggesties. Het toont op een verfrissende en grappige manier hoe kinderen en volwassenen elkaar kunnen vinden om problemen om te zetten in vaardigheden! Kids’ Skills is een oplossingsgerichte methode waarmee je kinderen kunt helpen hun eigen problemen op te lossen door hen vaardigheden te laten leren.

Uitgangspunt van deze praktisch aanpak is, dat bijna elk probleem kan worden gezien als een vaardigheid die geleerd of nog verbeterd kan worden.
Het versterkt de motivatie, het zelfvertrouwen en verbetert de leerprestaties van kinderen aanzienlijk. Kinderen vinden ‘Kids’ Skills’ leuk, omdat de probleemfocus wegvalt en ze positief worden bevestigd. Kids’ Skills heeft een verfrissende kijk op omgaan met problemen. Kinderen en hun ouders hoeven zich daarbij niet schuldig te voelen over de problemen. Dat vergemakkelijkt de samenwerking en geeft bovendien veel meer energie om aan de oplossing te werken. Ik werk met een praktisch werkboekje voor kinderen, waardoor ze er thuis ook mee bezig kunnen blijven.

Wat zijn familieopstellingen en wat is systemisch werken?

In het werken met kinderen en volwassenen valt steeds vaker op hoeveel kinderen, maar ook volwassenen onvoldoende houvast hebben, geen grenzen meer kennen of buiten zichzelf zijn. Dit maakt dat de diagnose ADHD steeds vaker voorkomt. Daarnaast komt echtscheiding veel voor, één op de drie huwelijken strandt immers.

Soms zijn de oorzaken van ADHD of een echtscheiding direct aanwijsbaar. In andere gevallen zijn de redenen onduidelijk. In beide gevallen biedt familieopstellingen of systemisch werk uitkomst. Systemisch werk is een krachtige methodiek ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger. Mensen worden hierbij niet als op zichzelf staand ervaren, maar als onderdeel uitmakend van een systeem. De ervaring leert dat systemisch werk – en een toepassing ervan genaamd “familieopstellingen” – een uitermate vruchtbare bijdrage levert aan het zichtbaar maken van de dynamieken binnen een gezin.

Wat is EFT?

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een model voor partnerrelatietherapie dat gebaseerd is op de hechtingstheorie. Het stelt de emoties van de partners centraal, en streeft naar een verbeterde emotie-interactie binnen het systeem. EFT is een integratief model, waarin drie perspectieven gecombineerd worden: de hechtingstheorie, het intra-psychische of experiëntiële perspectief, en het interpersoonlijke of systemische perspectief. In EFT is de rol van de therapeut die van een emotioneel betrokken choreograaf, die het echtpaar (weer, of voor het eerst) leert dansen. De focus op de hier-en-nu gevoelde emoties bij de partners vereist een actieve en betrokken therapeut. EFT geeft goede resultaten bij echtparen, maar ook bij andere groepen patiënten. De effectiviteit van EFT is aangetoond in verschillende klinische studies.

Wat is de NVRG?

De Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) is een beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten. Het is één van de erkende specialistische psychotherapie-verenigingen in Nederland, vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). De website van de NVRG kunt u hier bezoeken.

Wat is relatietherapie en/of gezinstherapie

Partnerrelatietherapie (of relatietherapie) en Gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie.
Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat u samen met uw partner of meerdere gezinsleden meestal samen in behandeling zijn. De problemen van een of meerdere betrokkenen staan centraal. U vormt met uw relaties, gezin en verdere omgeving een systeem en mensen kunnen sneller uit de problemen komen met een behandeling die daar aandacht voor heeft. Klachten van de één worden beïnvloed door de anderen in het systeem en vice versa. Partnerrelatie- en Gezinstherapie maakt van dit inzicht gebruik.

In de gesprekken met u, uw partner en/of het gezin kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. Er wordt kennis over een kwetsbaarheid overgedragen en er kunnen vaardigheden aangeleerd worden om met een bepaalde kwetsbaarheid van u of een ander gezinslid om te gaan.

In de behandeling kunnen u en de andere gezinsleden zich bewust worden van de onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben. Bij partnerrelatie- en gezinstherapie worden de krachten gebundeld. Niet alleen u zelf spant zich in voor een gewenste verandering, uw omgeving doet hier ook aan mee. Hierdoor stijgt het tempo van herstel. In tegenstelling tot wat veel mensen vrezen, is de bereidheid van familieleden om bij de behandeling te worden betrokken, vaak groot. Door vroegtijdige systeembehandeling bij mensen met problemen, kan de impact voor familieleden beperkt worden en kan vaak voorkomen worden dat er psychiatrische klachten ontstaan. Omdat ouders belangrijk zijn in het gezin kan partnerrelatietherapie ingezet worden om te voorkomen dat gezinnen of delen van gezinnen (verder) uit balans raken.