Berichten

Martin Meijer treedt toe tot bestuur Vereniging Vrijgevestigden GGZ IJssellandPlus

Sinds december 2013 ben ik als penningmeester toegetreden tot het bestuur van de Vereniging Vrijgevestigden GGZ IJssellandPlus. Wat betekent dat nu voor u, zult u zich misschien afvragen.

Zorg vanaf 2015 Gemeentelijke verantwoordelijkheid

Vanaf 1 januari 2015 wordt de GGZ een Gemeentelijke verantwoordelijkheid. Vanaf die datum zullen de Gemeenten in de provincie Overijssel alle vormen van Jeugdzorg en Jeugdhulp, dus óók de GGZ gezamenlijk inkopen. De Vereniging waar ik me nu bij aangesloten heb behartigt de belangen van de vrijgevestigde zorgverleners uit de regio Overijssel in dit proces. Wij zullen, namens u, met de Gemeenten onderhandelen over waarborging en, waar mogelijk, versterking van de positie van de vrijgevestigden, het zo klein mogelijk maken en houden van de bureaucratische druk tijdens en ná de transitie van de GGZ naar de Gemeenten en, uiteraard, de behandelvergoedingen per 1 januari 2015.

De zorg voor goede zorg

goede_hulp

Op dit moment is er nog veel onzekerheid over de transitie van de GGZ naar de Gemeenten. In de loop van 2014 zal er telkens meer duidelijk worden. Op dit moment is het echter wél duidelijk dat Gemeenten in de Regio Overijssel geen afspraken gaan maken met individuele kleinschalige zorgverleners. Dus dat was voor mij de belangrijkste reden om toe te treden tot deze vereniging. Ik wil zorg blijven dragen voor goede en betaalde zorg voor u.

U wilt voor uw kind namelijk zorg die precies is afgestemd op de problematiek van uw kind en uw situatie. Zorg waarin het kind en het gezin centraal staan. Geen overbodige bureaucratie, geen overbodige, onnodige, zorg maar snelle, flexibele zorgverlening.

De zorgvraag van de cliënt staat centraal

De Vereniging Vrijgevestigde GGZ verenigt juist dié zorgverleners. Wij vertegenwoordigen kleinschalige professionals in de GGZ die effectieve zorg verlenen aan kind en gezin. Onze leden moeten voldoen aan dezelfde hoge  kwaliteitseisen als de grote GGZ-zorgverleners, maar door de kleinschaligheid van de vrijgevestigden zijn wij in staat om sneller, effectiever en flexibeler uw kind te ondersteunen. Vrijgevestigde zorgverleners zijn flexibel, niet het zorgaanbod van de organisatie, maar de zorgvraag van de cliënt staat centraal. Zorgverleners van onze vereniging hebben geen vastgoed of overhead, wij besteden onze tijd en uw budget, per 2015, aan het verlenen van optimale zorg aan u.