Oplossingsgerichte therapie

Doelgericht aan de slag met problemen

Wat is Oplossingsgerichte Therapie

Oplossingsgerichte Therapie is een zeer doelgerichte benadering die start met het beschrijven van het gewenste eindresultaat. Uit onderzoek blijkt namelijk dat u beter naar iets toe kunt werken dan te proberen het probleem te voorkomen. Natuurlijk houden we wel altijd het probleem als startpunt. Hoe ziet uw leven eruit zonder het probleem?

De Oplossingsgerichte Therapie is de grote tegenhanger van de reguliere therapie, waarin vooral het ‘graven’ naar het ontstaan van het probleem centraal staat. Vaak worden daar al vier tot vijf sessies aan besteed. Dit in tegenstelling tot de Oplossingsgerichte Therapie. Hierin is met name aandacht voor wat ú wilt bereiken.

Hoe werkt Oplossingsgerichte Therapie

Na het intakegesprek gaan we aan de slag met de door u opgestelde doelen.

In de Oplossingsgerichte Therapie gebruiken we tools als:

 • Uitzonderingen
  Aanknopingspunten voor een betere situatie
  Uitzonderingen op het probleem zijn vaak aanknopingspunten om de situatie weer beter te krijgen. Een probleem bestaat immers niet 24 uur per dag. Wat gaat er wèl goed?Ook is er aandacht voor uw veerkracht bij een uitzichtloze situatie. Hoe heeft u het al zo lang volgehouden? Er zijn bijna altijd momenten dat het beter gaat. Hoe is u dat dan gelukt? Steeds nieuwsgierig en met respect zoeken we samen naar deze uitzonderingen. U bent namelijk de belangrijkste factor voor therapiesucces.
 • Schaalvragen
  Problemen oplossen door Oplossingsgerichte Therapie
  In de Oplossingsgerichte Therapie gebruiken we ook schaalvragen. Met schaalvragen maken we samen het resultaat en de gewenste situatie inzichtelijk en concreet. Een voorbeeld hiervan is dat ik u vraag naar wat er beter is gegaan op een schaal van 0-10. De 0 staat voor ‘er is niets beter gegaan’ en de 10 staat voor ‘uw probleem is voldoende opgelost’.
 • Wondervraag
  Leren voorbij het probleem te kijken
  De wondervraag gebruiken we regelmatig om samen met u op zoek te gaan naar oplossingen. Hiermee lukt het u vaak beter om voorbij het probleem te kijken naar wat u juist wél wilt bereiken. Met de ‘wondervraag’ komt u op een ander spoor. Een voorbeeld hiervan is de vraag wat er veranderd zal zijn nadat er een wonder heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld in de komende nacht, zonder dat u het weet, omdat u sliep. Waaraan merkt u het eerst dat het beter gaat?

Wanneer Oplossingsgerichte Therapie

Oplossingsgerichte therapie kan ingezet worden bij verschillende soorten problemen. Hierbij kunt u o.a. denken aan onderstaande klachten:

 • depressieve klachten;
 •  communicatieproblemen;
 • opvoedkundige vragen;
 • faalangst;
 • boosheid;
 • perfectionisme.

Resultaat

Binnen drie tot vijf sessies heeft u weer het gevoel ‘alleen’ verder te kunnen. Veel mensen raken enthousiast en geïnspireerd door het Oplossingsgericht denken en werken. Het is namelijk helemaal niet fijn en zeker niet effectief om te roeren in het probleem. Vergelijk het met wat kleine kinderen soms doen, wanneer ze met een stokje in hondenpoep roeren… dat gaat nooit ruiken naar parfum. Integendeel het gaat ontzettend vies stinken en wordt een vieze derrie. Dat gebeurt ook wanneer we voortdurend onze aandacht richten op het probleem.

Ervaring Bert

“Naar aanleiding van je mededeling dat je werk in Deventer ging stoppen, waren we in eerste instantie teleurgesteld. Toen we hoorden dat je voor jezelf ging beginnen waren we opgelucht omdat mijn dochter veel baat heeft gehad in de manier van aanpak van de psychische problemen (angsten).

Vooral ik was in het begin sceptisch maar dit veranderde naarmate de resultaten kwamen op basis van je ervaring en methodische aanpak. Ook je geduld heeft mij overtuigd van je aanpak met kinderen en pubers. Mijn door angst gekwelde dochter is veranderd in een zelfbewuste jonge dame.

Bedankt en we kijken er naar uit om de sessies in Goor voort te zetten teneinde een goed fundament te verkrijgen waar ze later beslist veel profijt van zal hebben.” 

Praktisch 

 • Geen wachtlijst.
 • Geen verwijzing nodig.
 • Veelal gedeeltelijke vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Check dit vooraf bij uw verzekeraar.
 • Een gesprek duurt gemiddeld 1 uur en kost € 90,00. Dit is inclusief het verslag dat u na het gesprek krijgt thuisgestuurd.