Privacyverklaring en cookiebeleid

In alle vertrouwen

Privacy is een groot goed. Zeker bij Mind2Open. Download via onderstaande link onze privacyverklaring en ons cookiebeleid.

Privacyverklaring_en_Cookiebeleid_Praktijk_Mind2Open_2024

AVG in deze praktijk – de hoofdlijnen

De therapiepraktijk

In deze praktijk worden door uw therapeut diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de therapeutische behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen.
Er worden in principe géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden.
Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw gegevens kennen een wettelijk bewaartermijn van 20 jaar.

U als betrokkene
U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Ook heeft u recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

U bepaalt of en zo ja welke informatie aan derden kan worden doorgegeven

AVG in deze praktijk – nader uitgewerkt

  • Uw persoonsgegevens in de administratie.
  • Uw persoonlijke gegevens in een dossier.
  • Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.
  • Uw gegevens op de nota.
  • Privacy in de correspondentie.
  • Privacy aan de voordeur.
  • Privacy in de wachtkamer.
  • Privacy in de spreekkamer.
  • Beveiliging digitale gegevens.

Heeft u verdere vragen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Stuur dan een e-mail.