Privacyverklaring en cookiebeleid

In alle vertrouwen

Privacy is een groot goed. Zeker bij Mind2Open. Download via onderstaande link onze privacyverklaring en ons cookiebeleid.

Privacyverklaring_en_Cookiebeleid_Praktijk_Mind2Open_2018

Heeft u verdere vragen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Stuur dan een e-mail.